Parselasyon Nedir?

Ham araziler üstünde yapılan çalışmalar anlamına gelmektedir. Bunun amacı, kentleşmenin düzenli bir biçimde gelişmesini sağlamaktır. Herhangi bir arsanın yapılaşmasına temel oluşturur. Parselasyon planları, imar planlarına dayanarak yapılmaktadır.

İfraz Nedir ?

İfraz (ayırma) tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün teknik usullere göre düzenlenen haritalarla gerek kazaen ve gerekse yargı yoluyla veya anlaşarak belli parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemine denir.

Tevhid Nedir ?

Aynı mal sahibine veya sahiplerine ait birden fazla taşınmazların yeni bir numara altında birleştirme işlemidir. Tevhid (birleştirme) yapılacak gayri menkullerin bitişik olması şarttır. Ayrıca üzerinde rehin (ipotek, haciz) gibi tasarrufu kısıtlayan engeller olmaması gerekir. Tasarrufu kısıtlayan engeller var ise hak sahiplerinin muvafakatı gerekir. Tevhid işlemleri belediye encümeni kararı veya il idare kurulun olumlu kararı üzerine kadastro müdürlükleri tescil bildirimi düzenleyerek tapuya intikal ettirir.

Cins Değişikliği Nedir ?

Bir gayrimenkulün cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem cins değişikliğine denir.

Open chat
Merhaba
Size nasıl Yardımcı olabilirim?