Belirli bir gayrimenkulün pafta ada il ilçe şeklindeki bilgilerden yola çıkılarak bununla ilgili olarak imar planları röporlü kroki, şmar durumu, istikamet, çap parselasyon, ifraz-tevhid işlemleriniz yapılır.