Kapı Numarası

Bir binanın yasal olabilmesi için binanın inşaatına başlanılmadan evvel ruhsatın numarataj esasıyla kesilmesi artık mecburidir. Bu adres Kent bilgi sistemindeki güncel adres ve veri bilgi bürosundan Adres bilgisi alınmalıdır. İskan alınması gereken yapıların iç daire numarasu ve aynı servis için diğer işlemlerin yapılabilmesi servise gelmesine bağlıdır. Bununla birlikte artık yasal ve yapımı yeni olan bütün binaları takip olanağına sahip olunmuştur.