HİZMETLERİMİZ

Celal Can Harita Konya Bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi yönetim araçları geliştirir ve Global Konumlandırma Sistemi (G.P.S.) ile Coğrafi Bilgi Sistemini (G.I.S.) birleştiren teknolojik son teknoloji çözümler sunar.

Şirketimiz aşağıdaki alanlarda Konya Bölgesinde faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlara projeler üretmekte, Profesyonel faaliyetler için bir temel oluşturacak yatay ve dikey kontrol ağlarının kurabilmektedir.

  • Yer hareketlerinin gözlemlenmesi ve mühendislik yapılarının deformasyon ölçümlerinin yapılması
  • Yol, demiryolu, köprü, baraj, otoyol, tünel projeleri ve arazi çalışmaları
  • Lokasyon belirleme ve uydular aracılığı ile araç takip sistemleri
  • Uydu görüntülerinden ve hava fotoğraflarını kullanan proseslerden veri toplanması
  • Karasal fotoğraflarla restorasyon faaliyetleri için bir temel oluşturacak planların çizimleri.
  • Çeşitli çalışma tabanları oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli dijital ve basılı topografik ve tematik haritaların üretimi.
  • Çeşitli medyalardan, mekansal veri ve haritalarla ilgili görselleştirme çalışmaları, internet ve mobil cihazlar üzerinden sunumlar üretilmesi

İletişim için https://www.celalcanharita.com/iletisim/ linkine tıklayınız.

Ulaşım için https://www.celalcanharita.com/ulasim/ linkine tıklayınız